פעילות הנצחה הספריה של דניאל בתאילנד

באי קופנגן שבתאילנד, בחוף "הדרין" במסעדה בשם "פפריקה" הוקמה ע"י חבריו של דניאל וביוזמת גיא צולה שהיה מפקדו של דניאל בפלוגה ג' ספריה על שמו. מאות ספרים נתרמו והובאו לספריה ע"י חברים, ובכל אחד מהם מדבקה המספרת על דניאל.
החברים שהשתחררו ונסעו לטייל וקיוו שגם דניאל יוכל לנסוע אתם, הרגישו צורך לקחת אותו איתם בדרך כלשהי. הם רצו שמטיילים רבים שישאילו ספרים בספריה יכירו בדרך זאת את דניאל.