פעילות הנצחה הנגב של דניאל

לאחר שדניאל נהרג לקח אלון טאוב, נגביסט ממחלקה 6, את מקלע הנגב של דניאל, מאחר ובנגב שלו הופיעו מעצורים. הנגב של דניאל ירה ללא תקלות. הסיפור הופיע בעיתון "הארץ" של ה- 9/8/06.

על הנגב של דניאל ביקשנו לחרוט את המילים הבאות: הנגב של דניאל שירן ז"ל, נפל במרכבה 4.8.2006

הנגב ישאר בגדוד, וכל נגביסט שיחתום עליו יקבל עלון מצורף.

הראשון שחתם על הנגב של דניאל היה אסף. ב-14/12/06 קיבלנו ממנו את הדוא"ל הבא:
"שמי אסף מעפרה מחזור נובמבר 05 משרת בגדוד 13 פלוגה מבצעית ג אני קיבלתי את הנגב של דניאל. בהתחלה כשחתמתי על הנגב וראיתי את החריטה לא ידעתי איך להתיחס לזה ולא ידעתי מיהו דניאל אבל כשהמ"מ שלי ראה את הנגב הוא אמר לי שדניאל היה גם בפלוגה שלי ושאני אצטרך להמשיך ולעמוד בסטנדרטים הגבוהים ובמצוינות שדניאל נהג . לאחר מכן הוא אירגן לנו שיחה עם החו"פל של המסיעת שהיה בן מחזור וחבר קרוב של דניאל הוא סיפר לי ולכל המחלקה את סיפורו של הקרב ואת סיפורו של דניאל. רק אז הבנתי באמת מהם חברות והקרבה ובעיקר מהו לוחם ומה גודל המורשת שאני ממשיך . אני גאה להיות חלק ממורשת של הקרבה ונתינה למדינה לצבא ולחברים עד כדי נתינת חיים (חס ושלום). לפני שבועיים קיבלתי דף מחבר של דניאל שמספר את סיפור חייו שם קראתי על האתר שהקמתם לזיכרו. ורציתי שתדעו שאני מרגיש שנפלה בחיקי אחריות וזכות גדולים ואני גאה על כך ומקווה שאמשיך את המסורת שדניאל ועוד רבים הנחילו לי".

ב- 12/10/2006 ארח הגדוד בבירנית את משפחות הנופלים. בוצעה תצפית מאזור משגב-עם לכוון פאתי מרכבה, שם יכולנו לצפות בטווח של כקילומטר וחצי בבית בו שהה דניאל עם מחלקתו במשך כשלושה ימים לפני ליל הקרב.